At sige min mening og udtrykke mig / Giving my opinion and expressing myself

I dag vil jeg gerne rejse et spørgsmål til jer.

”I Danmark, hvad lærte du intensivt på skolelektionerne af dansk i folkeskolen?”

Jeg vil gerne spørge jer det fordi jeg lærte intensivt på skolelektionerne af japansk, hvad andre mennesker synes. F.eks, jeg læste mange historier på skolelektionerne. Mine lærere tit spurgte mig, ”Hvad synes hovedpersonen på dette sted?”, eller ”Hvad gætter du på hovedpersonens personlighed igennem sine familiemedlemmer, sin baggrund, eller sin opførsel?” Disse spørgsmål blev ændret sig fra ”hovedpersonen” til ” forfatteren” da jeg læste essays eller artikler.

Så nu kan jeg og mange andre japaner omtrent forstå hvordan det går når vi møder dig. Du er irriteret, du er ked af det, du er fin... uden at snakke (!), bare at se din opførsel og en atmosfære omkring dig, osv. Derfor snakker japanere ikke nogle gange hinanden, men de forstår hinanden. F.eks, ingen snakker med mig når jeg er irriteret imod noget selv om jeg ikke siger ” jeg er irriteret.” Japanere forstår at jeg er irriteret bare med at se mig.

I stedet, er jeg uvant med at sige min mening og udtrykke mig. Jeg lærte ikke så meget at udtrykke hvad jeg synes, på skolen, heller ikke hjemme. Men i den danske kultur, skal jeg næsten altid gør det, ellers ingen forstår mig eller de misforstår mig. Jeg synes at mange mennesker især danskere er vant med at sige deres mening og udtrykke sig. Lærte I det på jeres skoler?
 
-------------------------------------------------------------------------
Today I want to give my question to you.

“In your country, what did you learn intensively at the lessons of your national language in elementary- and junior high schools?”

I want to ask you it because I learned intensively at the lessons of Japanese what others people think. For example, I read many stories at the Japanese lessons in my schools. My teachers often asked me, “What is the main character thinking on this scene?”, or “What do you guess about the main character’s personality through his family members, his background, or his behavior?” These question were changed from “the main character” to “the author” when I read essays or articles.

So now, I and many other Japanese people can roughly understand how you are when we’ll meet you. You are irritated, you are sad, you are fine… without talking (!), just looking your behavior and the atmosphere around you, etc. Therefore Japanese people sometimes don’t talking, but they understand each other. For example, no japanese talks to me when I’m irritated against something even though I don't say “I’m irritated.”Japanese people understand that I'm irritated just with looking at me.

Instead, I’m unfamiliar with giving my opinion and expressing myself. I didn’t learn so much to express what I’m thinking, in the school, neither at home. But in the Danish culture, I almost always have to do it, otherwise nobody understands me or they misunderstand me. I think many people, especially Danish people are familiar with giving their opinion and expressing themselves. Did you learn it in your school?

Post a comment

Private comment

Hmm, forskel i "høflighed" ?

Jeg ved nu ikke om det er noget vi har lært i skolen, men jeg tror du har ret.
Danskere er nok mere vant til at folk siger at de er irriterede/sure/kede af det, og derfor gerne vil være alene.

Nu har jeg ikke selv været i Japan, men jeg tror det er mere "høfligt" der ovre, at holde sig lidt på afstand hvis man kan fornemme at folk har det skidt.
I Danmark er det nok mere normalt at forsøge trøste personen (eller lignende), og hvis personen ikke har lyst til at man gør det, skal han/hun nok selv sige det.

Kære Ronni

Tak for din kommentar.

Ja jeg er enig, det er måske en forskel i høflighed.
Men jeg synes at begge måder, som jeg altid tænker på andres trøst ligesom i Japan,og jeg altid tænker på min trøst, er uligevægtige...Hmm.
Profile

syltetoejsglas

Author:syltetoejsglas
Hej. Jeg er "Syltetoejsglas". Jeg er japaner. Jeg er blevet færdig med min kandidatuddannelse i Danmark. Nu er jeg i Japan og venter på at starter mit nye job. På denne blog vil jeg skrive om mit daglige liv på dansk og engelsk. Både almindelige kommentarer og rettelser af mine danske skrifter er velkomne.
-------------------------
Hello. I'm "Syltetoejsglas (= "jam jar" in danish)". I'm japanese. I'm finish my master course in the university in Denmark. Now I'm in Japan and waiting for starting my new job. I'll write about my daily life in English and danish in this blog. Both ordinary comments and corrections of my english writing are welcome.

Thank you for visiting!
Category
Calendar
11 | 2018/12 | 01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
Latest journals
Latest comments
Search form
Link
Monthly archive
Friend request form

Want to be friends with this user.

QR code
QR